Diğer İslam Hukuku/Fıkıh 2019

Fıkhi Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri –Spot ve Vadeli Forex İşlemler-. Abdullah Durmuş. İstanbul: İsam Yayınları 2014

 • Kodu: 10040
 • Eserin Orjinal İsmi: Fıkhi Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri –Spot ve Vadeli Forex İşlemler-. Abdullah Durmuş. İstanbul: İsam Yayınları 2014
 • Türü: Diğer
 • Alan: İslam Hukuku/Fıkıh
 • Konu(lar): Para Mübadelesi, Fıkıh
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Dergi İsmi: Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Aralığı: 95-100
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/download/article-file/703097