Diğer Finans 2019

Ribâyı Anlamak İslam İktisadında Faiz, Ed. Abdulkader Thomas, İstanbul: İktisat Yayınları 2017

 • Kodu: 10041
 • Eserin Orjinal İsmi: Ribâyı Anlamak İslam İktisadında Faiz, Ed. Abdulkader Thomas, İstanbul: İktisat Yayınları 2017
 • Türü: Diğer
 • Alan: Finans
 • Konu(lar): Faiz, Riba
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Dergi İsmi: Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Aralığı: 109-113
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/mevzu/issue/44858/557921