Tez İktisadi Düşünce 2018

Tüketim Toplumunda Dini Yaşamak: Sekülerleşme Paradigmasını Yeniden Okumak

 • Kodu: 10203
 • Eserin Orjinal İsmi: Tüketim Toplumunda Dini Yaşamak: Sekülerleşme Paradigmasını Yeniden Okumak
 • Türü: Tez
 • Alan: İktisadi Düşünce
 • Konu(lar): Tüketim Toplumu, Sekülerleşme
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2018
 • Tezin Yapıldığı Kurum: İstanbul Üniversitesi
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Sayfa Sayısı: 488
 • Keywords: secularization, consumption system, consumer society, consumer world, commodification of religion, commodification of subject, desire, construction of irrationality, construction non-rationality
 • Anahtar Kelimeler: sekülerleşme, tüketim sistemi, tüketim toplumu, tüketim dünyası, dinin metalaşması, öznenin metalaşması, arzu, rasyonel ötesinin inşası, irrasyonalitenin inşası
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp