Makale İşletme 2021

Mobbing: Şanlıurfa Kadın Sağlık Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Çalışma

 • Kodu: 1263
 • Eserin Orijinal İsmi: Mobbing: Şanlıurfa Kadın Sağlık Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Çalışma
 • Türü: Makale
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Mobbing
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Dergi İsmi: Econharran
 • Cilt No: 5
 • Sayı No: 7
 • Sayfa Sayısı: 17
 • Sayfa Aralığı: 101-117
 • Anahtar Kelimeler: Mobbing, Sağlık Çalışanları, T-Testi, ANOVA
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1444239