Makale İşletme 2009

Otel İşletmesi İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: İstanbul'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

 • Kodu: 1384
 • Eserin Orijinal İsmi: Otel İşletmesi İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: İstanbul'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Örgütsel Vatandaşlık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2009
 • Dergi İsmi: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Sayfa Sayısı: 22
 • Sayfa Aralığı: 24-45
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İşgören, Otel İşletmeleri
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/69155