Makale Sağlık 2018

Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Kronizm ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

 • Kodu: 1508
 • Eserin Orijinal İsmi: Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Kronizm ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Örgütsel Kronizm
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2018
 • Dergi İsmi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Cilt No: 13
 • Sayı No: 3
 • Sayfa Sayısı: 18
 • Sayfa Aralığı: 37 - 54
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Kronizm, Çalışan Performansı, Sağlık Çalışanları, Hastane
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/608759