Makale Eğitim 2021

Okul Müdürlerinin İletişim Yeterliklerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

 • Kodu: 1527
 • Eserin Orijinal İsmi: Okul Müdürlerinin İletişim Yeterliklerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Üzerindeki Etkisi
 • Türü: Makale
 • Alan: Eğitim
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Dergi İsmi: e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 12
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Sayısı: 14
 • Sayfa Aralığı: 157-170
 • Anahtar Kelimeler: İletişim, İletişim Yeterliği, Örgütsel Bağlılık, Okul Müdürü
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/1417282