Makale İşletme 2021

Paternalist Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Fabrika Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

 • Kodu: 1554
 • Eserin Orijinal İsmi: Paternalist Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Fabrika Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Dergi İsmi: European Journal of Managerial Research
 • Cilt No: 5
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Sayısı: 17
 • Sayfa Aralığı: 120-136
 • Anahtar Kelimeler: Paternalist Liderlik, Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Fabrika Çalışanları
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1488225