Makale Turizm 2007

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

 • Kodu: 1639
 • Eserin Orijinal İsmi: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: Turizm
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2007
 • Dergi İsmi: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Sayısı: 29
 • Sayfa Aralığı: 86-114
 • Anahtar Kelimeler: Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/842695