Makale Sağlık 2020

Hastane Çalışanlarının Toksik Liderlik ve Örgütsel Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi

 • Kodu: 1735
 • Eserin Orijinal İsmi: Hastane Çalışanlarının Toksik Liderlik ve Örgütsel Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi
 • Türü: Makale
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Toksik Liderlik
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Dergi İsmi: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
 • Cilt No: 23
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Sayısı: 26
 • Sayfa Aralığı: 273-298
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Toksik Liderlik, Örgütsel Sinizm, Sağlık Çalışanları
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1147065