Makale Sağlık 2017

Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama

 • Kodu: 1742
 • Eserin Orijinal İsmi: Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama
 • Türü: Makale
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Örgütsel Adalet
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2017
 • Dergi İsmi: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
 • Cilt No: 20
 • Sayı No: 4
 • Sayfa Sayısı: 12
 • Sayfa Aralığı: 445 - 456
 • Anahtar Kelimeler: Etik Liderlik, Örgütsel Adalet, Hastane Yönetimi
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/552142