Makale İktisat 2016

Türkiye'de Yolsuzluğun Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Olası Üzerindeki Olası Etkileri Üzerine Bir Araştırma

 • Kodu: 1763
 • Eserin Orijinal İsmi: Türkiye'de Yolsuzluğun Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Olası Üzerindeki Olası Etkileri Üzerine Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: İktisat
 • Konu(lar): Yolsuzluk
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2016
 • Dergi İsmi: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Cilt No: 34
 • Sayı No: 4
 • Sayfa Sayısı: 26
 • Sayfa Aralığı: 71-96
 • Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, Yabancı Yatırım, Türkiye, Panel Analiz
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/837719