Makale Eğitim 2021

Okul Yöneticilerini Etik İkileme İten Baskı ve Güç Kaynaklarının Okul Kademelerine Göre İncelenmesi

 • Kodu: 2049
 • Eserin Orijinal İsmi: Okul Yöneticilerini Etik İkileme İten Baskı ve Güç Kaynaklarının Okul Kademelerine Göre İncelenmesi
 • Türü: Makale
 • Alan: Eğitim
 • Konu(lar): Etik İkilem
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Dergi İsmi: İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
 • Cilt No: 8
 • Sayı No: 27
 • Sayfa Sayısı: 19
 • Sayfa Aralığı: 235-253
 • Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticileri, Etik İkilem Kaynakları, Baskı, Okul Kademesi
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/en/pub/insanveinsan/issue/59533/797652