Makale Örgütsel Davranış 2014

Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer'deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

 • Kodu: 2258
 • Eserin Orijinal İsmi: Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer'deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
 • Türü: Makale
 • Alan: Örgütsel Davranış
 • Konu(lar): Örgütsel Adalet
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2014
 • Dergi İsmi: İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 6
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Sayısı: 30
 • Sayfa Aralığı: 37-66
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Profesyonel Tükenmişlik, Otel Çalışanları, Kemer
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=690629