Makale İşletme 2019

Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

 • Kodu: 2267
 • Eserin Orijinal İsmi: Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Örgütsel Adalet
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Dergi İsmi: İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 11
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Sayısı: 13
 • Sayfa Aralığı: 612-624
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Otel Çalışanları
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=791305