Makale Örgütsel Davranış 2021

Kişisel Dozimetre Taşıyan Çalışanlarda Aşırı İş Yükünün Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi

 • Kodu: 2278
 • Eserin Orijinal İsmi: Kişisel Dozimetre Taşıyan Çalışanlarda Aşırı İş Yükünün Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi
 • Türü: Makale
 • Alan: Örgütsel Davranış
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Dergi İsmi: İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 13
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Sayısı: 17
 • Sayfa Aralığı: 1033-1049
 • Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları, Dozimetre, Aşırı İş Yükü, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1433