Makale Sağlık 2021

Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü

 • Kodu: 2279
 • Eserin Orijinal İsmi: Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü
 • Türü: Makale
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Dergi İsmi: İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 13
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Sayısı: 11
 • Sayfa Aralığı: 1082-1092
 • Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sermaye, Örgütsel Bağlılık, Dönüşümcü Liderlik
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1438