Makale İşletme 2013

Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İstanbul ve Afyonkarahisar'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

 • Kodu: 2286
 • Eserin Orijinal İsmi: Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İstanbul ve Afyonkarahisar'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Hizmetkar Liderlik
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2013
 • Dergi İsmi: İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 5
 • Sayı No: 4
 • Sayfa Sayısı: 28
 • Sayfa Aralığı: 105-132
 • Anahtar Kelimeler: Hizmetkar Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=691055