Makale Turizm 2021

Otantik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Trabzon Örneği

 • Kodu: 2289
 • Eserin Orijinal İsmi: Otantik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Trabzon Örneği
 • Türü: Makale
 • Alan: Turizm
 • Konu(lar): Örgütsel Vatandaşlık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Dergi İsmi: İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 13
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Sayısı: 11
 • Sayfa Aralığı: 1512-1522
 • Anahtar Kelimeler: Otantik Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Adanmışlık, Otel İşletmeleri
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1463/1417