Makale Turizm 2021

Algılanan Örgüt İkliminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

 • Kodu: 2290
 • Eserin Orijinal İsmi: Algılanan Örgüt İkliminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: Turizm
 • Konu(lar): Örgütsel Vatandaşlık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Dergi İsmi: İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 13
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Sayısı: 15
 • Sayfa Aralığı: 520-534
 • Anahtar Kelimeler: Turizm, Örgüt İklimi, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1328/1300