Makale Turizm 2020

Örgütsel Güvenin Olumsuz Durumları Bildirme Davranışları Üzerindeki Etkisi: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

 • Kodu: 2435
 • Eserin Orijinal İsmi: Örgütsel Güvenin Olumsuz Durumları Bildirme Davranışları Üzerindeki Etkisi: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: Turizm
 • Konu(lar): Örgütsel Güven
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Dergi İsmi: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
 • Sayı No: 4
 • Sayfa Sayısı: 15
 • Sayfa Aralığı: 218-232
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Güven, Olumsuz Durumları Bildirme, Otel İşletmeciliği
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://jotags.org/2020/vol8_specialissue4_article16.pdf