Makale Maliye 2016

An Inquiry on the Likely Effects Of Corruption On The Foreign Direct Investment In Turkey

 • Kodu: 2480
 • Eserin Orijinal İsmi: An Inquiry on the Likely Effects Of Corruption On The Foreign Direct Investment In Turkey
 • İngilizce/Türkçe İsmi: Türkiye'de Yolsuzluğun Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Olası Etkileri Üzerine Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: Maliye
 • Konu(lar): Yolsuzluk ve Yabancı Yatırımcılar
 • Dili: İngilizce
 • Orijinal Dili: İngilizce
 • Yayın Yılı: 2016
 • Dergi İsmi: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Cilt No: 34
 • Sayı No: 4
 • Sayfa Sayısı: 26
 • Sayfa Aralığı: 71-96
 • Anahtar Kelimeler: Çekim, Yolsuzluk, Doğrudan Yabancı Yatırım, Panel Veri Analizi
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/837719