Makale Sağlık 2018

Örgütsel Adaletin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar'daki Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama

 • Kodu: 2810
 • Eserin Orijinal İsmi: Örgütsel Adaletin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar'daki Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama
 • Türü: Makale
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Örgütsel Adalet
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2018
 • Dergi İsmi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Cilt No: 10
 • Sayı No: 25
 • Sayfa Sayısı: 16
 • Sayfa Aralığı: 369-384
 • Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Örgüt, Örgütsel Adalet, Örgüt Sağlığı, Sağlık Çalışanları
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/545173