Makale Eğitim 2013

Akademisyenlerin İyimserlik Düzeyinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi

 • Kodu: 2820
 • Eserin Orijinal İsmi: Akademisyenlerin İyimserlik Düzeyinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
 • Türü: Makale
 • Alan: Eğitim
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2013
 • Dergi İsmi: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Cilt No: 9
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Sayısı: 14
 • Sayfa Aralığı: 260-273
 • Anahtar Kelimeler: Akademik İyimserlik, Örgütsel Bağlılık, Öğretmen, Okul
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: WorldCat
 • İnternet Kaynaklari: https://doaj.org/article/5b7596bcbcd14c9698020575b50c54bc