Makale İşletme 2021

Mobbing Düzeyinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi; Iğdır Sanayi Sitesi Örneği

 • Kodu: 2830
 • Eserin Orijinal İsmi: Mobbing Düzeyinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi; Iğdır Sanayi Sitesi Örneği
 • Türü: Makale
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Mobbing
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Dergi İsmi: MEYAD Akademi
 • Cilt No: 2
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Sayısı: 19
 • Sayfa Aralığı: 1-19
 • Anahtar Kelimeler: Mobbing, Bilgi Düzeyi, Psikolojik Taciz, Sanayi
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1723519