Makale İşletme 2014

Muhasebe, Kurumsal Yönetim ve Etik Üçgeninde, Etik Kod Uygulamalarinin Önemi: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirketlerde Etik Kod Uygulaması Üzerine Bir Araştırma

 • Kodu: 2892
 • Eserin Orijinal İsmi: Muhasebe, Kurumsal Yönetim ve Etik Üçgeninde, Etik Kod Uygulamalarinin Önemi: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirketlerde Etik Kod Uygulaması Üzerine Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Etik Kod
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2014
 • Dergi İsmi: Muhasebe ve Denetime Bakış
 • Cilt No: 14
 • Sayı No: 42
 • Sayfa Sayısı: 19
 • Sayfa Aralığı: 49-68
 • Anahtar Kelimeler: Etik Kod, Şeffaflık İlkesi, Muhasebe, Yönetim, İş Etiği
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://www.proquest.com/openview/1db2df93efb33afd66be64879fee2ae0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2040941