Makale İşletme 2020

Nepotizm ve Örgütsel Adalet İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

 • Kodu: 2947
 • Eserin Orijinal İsmi: Nepotizm ve Örgütsel Adalet İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Nepotizm
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Dergi İsmi: Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Cilt No: 1
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Sayısı: 12
 • Sayfa Aralığı: 65 - 76
 • Anahtar Kelimeler: Nepotizm, Örgütsel Adalet, İşlemsel Adalet, Etkileşimsel Adalet, Dağıtımsal Adalet
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1259422