Makale Eğitim 2020

Ortaöğretim Kurumlarında Yönetici ve Öğretmenlerin İş Doyumunun Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Şanlıurfa İlinde Bir Çalışma

 • Kodu: 3010
 • Eserin Orijinal İsmi: Ortaöğretim Kurumlarında Yönetici ve Öğretmenlerin İş Doyumunun Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Şanlıurfa İlinde Bir Çalışma
 • Türü: Makale
 • Alan: Eğitim
 • Konu(lar): İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Dergi İsmi: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 16
 • Sayı No: 31
 • Sayfa Sayısı: 33
 • Sayfa Aralığı: 4317-4349
 • Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık, Demografik Faktörler
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/978643