Kitap Bölümü Maliye 2020

Türkiye'de Ekonomik, Finansal ve Mali Nitelikli Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Kurumsal ve Fonksiyonel Bir Değerlendirme

 • Kodu: 313
 • Eserin Orijinal İsmi: Türkiye'de Ekonomik, Finansal ve Mali Nitelikli Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Kurumsal ve Fonksiyonel Bir Değerlendirme
 • Türü: Kitap Bölümü
 • Alan: Maliye
 • Konu(lar): Kayırmacılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Kitap İsmi: Türkiye'nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları
 • Yayın Yeri: Kocaeli
 • Yayınevi: Umuttepe Yayınları
 • Sayfa Sayısı: 28
 • Sayfa Aralığı: 61-88
 • Anahtar Kelimeler: Adam Kayırmacılık, Regülasyon, Sermaye Piyasası Kurulu
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://www.researchgate.net/profile/Fazli-Yildiz/publication/346964684_TURKIYE%27DE_EKONOMIK_FINANSAL_VE_MALI_NITELIKLI_DUZENLEYICI_VE_DENETLEYICI_KURUMLAR_KURUMSAL_VE_FONKSIYONEL_BIR_DEGERLENDIRME/links/5fd4bddea6fdccdcb8bc4601/TUeRKIYEDE-EKONOMIK-FINANSAL-VE-MALI-NITELIKLI-DUeZENLEYICI-VE-DENETLEYICI-KURUMLAR-KURUMSAL-VE-FONKSIYONEL-BIR-DEGERLENDIRME.pdf