Makale Sağlık 2021

Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Adalet Algısının Duygusal Emek Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Uygulama

 • Kodu: 3313
 • Eserin Orijinal İsmi: Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Adalet Algısının Duygusal Emek Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Uygulama
 • Türü: Makale
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Örgütsel Adalet
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Dergi İsmi: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
 • Cilt No: 24
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Sayısı: 14
 • Sayfa Aralığı: 260-273
 • Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Örgütsel Adalet, Sağlık Çalışanları
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1644921