Makale Turizm 2021

Nepotizm Algısında Demografik Özelliklerin Rolü: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma

 • Kodu: 3826
 • Eserin Orijinal İsmi: Nepotizm Algısında Demografik Özelliklerin Rolü: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: Turizm
 • Konu(lar): Nepotizm
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Dergi İsmi: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 1
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Sayısı: 19
 • Sayfa Aralığı: 45–63
 • Anahtar Kelimeler: Nepotizm, İş Ahlakı, Örgüt
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: WorldCat
 • İnternet Kaynaklari: https://www.worldcat.org/title/orgut-kulturunde-bir-is-ahlak-problemi-olarak-nepotizm/oclc/8593289970&referer=brief_results