Makale İşletme 2020

Özdenetim ile İş Stresi Arasındaki İlişkide Meslektaş Desteğinin Aracılık Rolü

 • Kodu: 4040
 • Eserin Orijinal İsmi: Özdenetim ile İş Stresi Arasındaki İlişkide Meslektaş Desteğinin Aracılık Rolü
 • Türü: Makale
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Özdenetim ve İş Stresi
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Dergi İsmi: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi
 • Cilt No: 4
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Sayısı: 11
 • Sayfa Aralığı: 148-158
 • Anahtar Kelimeler: Özdenetim, Stres, Meslektaş Desteği, Aracılık Etkisi
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1165344