Makale Turizm 2016

Örgütsel Adaletin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

 • Kodu: 4294
 • Eserin Orijinal İsmi: Örgütsel Adaletin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: Turizm
 • Konu(lar): Örgütsel Adalet
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2016
 • Dergi İsmi: İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 8
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Sayısı: 31
 • Sayfa Aralığı: 376-406
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Duygusal Emek, Otel Çalışanları, Dağıtımsal Adalet, Etkileşim Adaleti
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/326