Tez Sağlık 2021

Stoma ve Yara Bakım Hemşirelerinin Yaşadıkları Etik Sorunlar: Nitel Bir Çalışma

 • Kodu: 4593
 • Eserin Orijinal İsmi: Stoma ve Yara Bakım Hemşirelerinin Yaşadıkları Etik Sorunlar: Nitel Bir Çalışma
 • İngilizce/Türkçe İsmi: Ethical Problems Experienced by Stoma and Wound Care Nurses: A Qualitative Study
 • Türü: Tez
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Etik Sorun
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Gazi Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Ankara
 • Sayfa Sayısı: 134
 • Anahtar Kelimeler: Stoma, Yara Bakım Hemşireleri, Etik Sorun
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)