Tez Sağlık 2021

Sağlık Çalışanlarının Etik İklim Algısının Hasta Mahremiyeti Algısına Etkisi: Şanlıurfa İli Örneği

 • Kodu: 4622
 • Eserin Orijinal İsmi: Sağlık Çalışanlarının Etik İklim Algısının Hasta Mahremiyeti Algısına Etkisi: Şanlıurfa İli Örneği
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Effect of Healthcare Professionals Perception of Ethical Climate on Patient Privacy Perception: The Case of Şanlıurfa
 • Türü: Tez
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Etik İklim
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Haliç Üniversitesi
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Sayfa Sayısı: 111
 • Anahtar Kelimeler: Etik İklim, Mahremiyet, Sağlık Çalışanları
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)