Tez Spor 2021

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının İş Stresi ve Tükenmişlik Düzeylerinin İnternet Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi

 • Kodu: 5112
 • Eserin Orijinal İsmi: Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının İş Stresi ve Tükenmişlik Düzeylerinin İnternet Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi
 • İngilizce/Türkçe İsmi: Investigation of The Effect of Work Stress and Burnout Levels of Aydın Youth and Sports Provincial Directorate Employees on Internet Addiction
 • Türü: Tez
 • Alan: Spor
 • Konu(lar): İş Stresi ve Tükenmişlik
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Aydın
 • Sayfa Sayısı: 63
 • Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, İş Stresi, İnternet Bağımlılığı
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)