Tez Sağlık 2020

Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Örgütsel Çatışma, Örgütsel Stres, İş Yaşam Kalitesi, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki

 • Kodu: 5285
 • Eserin Orijinal İsmi: Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Örgütsel Çatışma, Örgütsel Stres, İş Yaşam Kalitesi, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Relationship Among Organizational Conflict, Organizational Stress, Quality of Work-Life, Job Satisfaction and Turnover Intention
 • Türü: Tez
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Sağlık Çalışanlarında İş Stresi
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Ankara
 • Sayfa Sayısı: 125
 • Anahtar Kelimeler: İşten Ayrılma Niyeti, İş Stresi, İş Hayatı Kalitesi, İş Doyumu
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)