Tez İşletme 2021

Çalışanların Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algısı İlişkisi: Ankara'da Bir Alan Araştırması

 • Kodu: 6123
 • Eserin Orijinal İsmi: Çalışanların Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algısı İlişkisi: Ankara'da Bir Alan Araştırması
 • İngilizce/Türkçe İsmi: Employees Nepotism and Organizational Justice Perception of Relationship: a Field Research in Ankara
 • Türü: Tez
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Nepotizm
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Ankara
 • Sayfa Sayısı: 122
 • Anahtar Kelimeler: Çalışanlar, Nepotizm, Örgütsel Adalet, Ankara
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)