Tez İşletme 2021

Algılanan Nepotizmin Örgütsel Sessizliğe Etkisi

 • Kodu: 6125
 • Eserin Orijinal İsmi: Algılanan Nepotizmin Örgütsel Sessizliğe Etkisi
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Effect of Perceived Nepotism on Organizational Silence
 • Türü: Tez
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Algılanan Nepotizm
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Sakarya Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Sakarya
 • Sayfa Sayısı: 105
 • Anahtar Kelimeler: Nepotizm, Örgütsel Sessizlik, Sakarya
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)