Tez Örgütsel Davranış 2021

İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bilgi Teknolojileri Bölümünde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma

 • Kodu: 6410
 • Eserin Orijinal İsmi: İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bilgi Teknolojileri Bölümünde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Effect of Job Satisfaction on Organizational Commitment: A Study on Employees in the Information Technologies Department of the Banking Sector
 • Türü: Tez
 • Alan: Örgütsel Davranış
 • Konu(lar): İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Bahçeşehir Üniversitesi
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Sayfa Sayısı: 130
 • Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, Bankacılık Sektörü, Teknoloji Bölümü
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)