Tez Eğitim 2021

Hizmet İçi Eğitimin Örgütsel Bağlılık Düzeyi Üzerine Etkisi

 • Kodu: 6411
 • Eserin Orijinal İsmi: Hizmet İçi Eğitimin Örgütsel Bağlılık Düzeyi Üzerine Etkisi
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Effect of in-Service Training on Organizational Commitment Level
 • Türü: Tez
 • Alan: Eğitim
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Zonguldak
 • Sayfa Sayısı: 161
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Hizmet İçi Eğitim, Termik Santral, Zonguldak
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)