Tez Eğitim 2021

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Adalet Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 • Kodu: 6412
 • Eserin Orijinal İsmi: Okul Yöneticilerinin Örgütsel Adalet Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • İngilizce/Türkçe İsmi: Investigation of the Relationship Between the Organizational Justice Behaviors of School Managers and the Organizational Commitment and Sense of Organizational Trust of Teachers
 • Türü: Tez
 • Alan: Eğitim
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Mersin Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Mersin
 • Sayfa Sayısı: 140
 • Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticileri, Örgütsel Adalet Davranışları, Öğretmen, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)