Tez Örgütsel Davranış 2021

Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Bir Araştırma

 • Kodu: 6413
 • Eserin Orijinal İsmi: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Bir Araştırma
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Effect of Organizational Commitment and Organizational Identification on Whistleblowing: A Research at Sivas Cumhuriyet University
 • Türü: Tez
 • Alan: Örgütsel Davranış
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Sivas
 • Sayfa Sayısı: 149
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Bilgi İfşası
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)