Tez Sağlık 2021

Aile Hekimlerinin Örgütsel Sinizm Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

 • Kodu: 6414
 • Eserin Orijinal İsmi: Aile Hekimlerinin Örgütsel Sinizm Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Relationship Between Organizational Synism Levels and Organizational Commitments of Family Physicians
 • Türü: Tez
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Örgütsel Sinizm
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Sayfa Sayısı: 76
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sinizm, Örgütsel Bağlılık, Aile Hekimleri
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)