Tez İşletme 2021

Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Vatandaşlık Arasindaki İlişki: İstanbul İli Değerli Metal Sektörü Kuruluşlarina Yönelik Bir Araştırma

 • Kodu: 6416
 • Eserin Orijinal İsmi: Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Vatandaşlık Arasindaki İlişki: İstanbul İli Değerli Metal Sektörü Kuruluşlarina Yönelik Bir Araştırma
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Citizenship: A Research On Precious Metal Sector institutions in Istanbul
 • Türü: Tez
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Altınbaş Üniversitesi
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Sayfa Sayısı: 96
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Bağlılık, Değerli Metal Sektörü
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)