Tez Muhasebe 2021

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerde Etik Olgusu ve Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

 • Kodu: 6417
 • Eserin Orijinal İsmi: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerde Etik Olgusu ve Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi
 • İngilizce/Türkçe İsmi: Investigation of the Relationship Between Ethics, Organizational Culture and Organizational Commitment in Freelancer
 • Türü: Tez
 • Alan: Muhasebe
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Beykent Üniversitesi
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Sayfa Sayısı: 153
 • Anahtar Kelimeler: Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir, Etik, Örgüt Kültürü, Örgütsel Bağlılık
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)