Tez Turizm 2021

Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Gemiadamları Üzerine Bir Araştırma

 • Kodu: 6418
 • Eserin Orijinal İsmi: Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Gemiadamları Üzerine Bir Araştırma
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Relationship of Work Stress and Organizational Commitment: A Research on Seafearers
 • Türü: Tez
 • Alan: Turizm
 • Konu(lar): Stres ve Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Muğla
 • Sayfa Sayısı: 230
 • Anahtar Kelimeler: Stres, Örgütsel Bağlılık, Gemiadamları
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)