Tez Sağlık 2021

Sağlık Kurumlarında Sosyal Kaytarma, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi

 • Kodu: 6419
 • Eserin Orijinal İsmi: Sağlık Kurumlarında Sosyal Kaytarma, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Evaluation of the Relationship Between Social Loafing, Job Satisfaction and Organizational Commitment in Healthcare Organizations
 • Türü: Tez
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Sağlık Kurumlarında Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Hacettepe Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Ankara
 • Sayfa Sayısı: 157
 • Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Sağlık Kurumları, Sosyal Kaytarma, Örgütsel Bağlılık
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)