Tez Eğitim 2021

Okulun Mimari ve Tarihi Özelliklerinin Etkileyiciliği ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki

 • Kodu: 6420
 • Eserin Orijinal İsmi: Okulun Mimari ve Tarihi Özelliklerinin Etkileyiciliği ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Relationship Between the Architectural Structure and History of Schools and the Organizational Commitment of Teachers
 • Türü: Tez
 • Alan: Eğitim
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Sayfa Sayısı: 140
 • Anahtar Kelimeler: Okullarin Mimari Yapısı, Okulun Tarihi, Etkileyicilik, Örgütsel Bağlılık
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)