Tez Eğitim 2021

Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışları ile Öğretmenlerin Motivasyon ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

 • Kodu: 6421
 • Eserin Orijinal İsmi: Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışları ile Öğretmenlerin Motivasyon ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Relationship Between School Administrators Democratic Attitudes and Behaviors and Teachers Levels of Motivation and Organizational Commitment
 • Türü: Tez
 • Alan: Eğitim
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2021
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Zonguldak
 • Sayfa Sayısı: 102
 • Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticileri, Demokratik Tutum, Öğretmen, Motivasyon, Örgütsel Bağlılık
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)